دستگاه چند منظوره IPL SHR E-Light

  • Multifunction 4 in 1 SHR+Elight+IPL opt ipl super Hair Removal dark circle wrinkle remove tattoo OPT

    چند منظوره 4 در 1 SHR + Elight + IPL opt ipl super Hair Removal حلقه تیره چروک رفع خال کوبی OPT

    SHR تئوری موزدایی فوق العاده *. فناوری In-Motion نشان دهنده دستیابی به موفقیت در آسایش بیمار ، سرعت عمل و نسخه های قابل تکرار بالینی است. چرا؟ این یک افزایش حرارتی تدریجی به دمای درمانی هدف ، بدون خطر آسیب و با درد بسیار کمتر برای بیمار فراهم می کند. * SHR بی نظیر است زیرا فرایند بدون درد آن با استفاده از فناوری نوآورانه SHR و تکنیک های گسترده ای که مشکل مشترک نقاط از دست رفته یا فراموش شده را برطرف می کند ، حرکت می کند. درک ...